Groothandel voor complete
zonnepaneleninstallaties
en slimme energieoplossingen

Elicity de groothandel met energie

Wedstrijdreglement “Fun door Durasun”

Artikel 1: algemeen

Het onderstaande reglement is van toepassing op de “Winactie Fun door Durasun” van Durasun.

De wedstrijd wordt georganiseerd door Durasun, Schipperstraat 8, 3945 Ham (hierna te noemen: de organisator)

Dit reglement heeft o.m. betrekking op de voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd en op het wedstrijdverloop. Het loutere feit van deelname aan de wedstrijd impliceert de gehele aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden van onderhavig wedstrijdreglement door de deelnemer.

Artikel 2: duur

De wedstrijd start op 2 januari 2023 en eindigt op 31 maart 2023. De foto dient op sociale media geplaatst te worden binnen deze termijn.

De organisator behoudt zicht het recht om de wedstrijd te verlengen.

Artikel 3: deelname aan de wedstrijd

3.1 Hoe kan je deelnemen?

Om op geldige wijze te kunnen deelnemen aan de wedstrijd zullen deelnemers:

3.2 Voorwaarden van deelname

De deelname aan deze wedstrijd staat open voor klanten die een installatie hebben van Durasun en doe-het-zelvers die hebben aangekocht bij Durasun.

Door aan de wedstrijd deel te nemen gaan de deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en het wedstrijdreglement.

Er is een aankoop nodig om aan deze wedstrijd deel te nemen of te winnen.

3.3 Controle van deelname

Deelnames die niet beantwoorden aan de voorwaarden van dit wedstrijdreglement komen niet in aanmerking. Durasun BV heeft het recht om te controleren of de deelnemers aan alle voorwaarden van het wedstrijdreglement voldoen. Dit houdt onder meer in dat:

Artikel 4: prijs

De winnaar van de wedstrijd ontvangt van Durasun een cadeaubon voor een weekendje weg.

Artikel 5: bekendmaking winnaar

De winnaar wordt uiterlijk 14 april 2023 telefonisch en/of per mail gecontacteerd. De winnaar heeft een termijn van 14 dagen om te reageren en akkoord te gaan met de prijs. Na het verstreken van deze termijn zal een nieuwe winnaar uitgeroepen worden en zal gecontacteerd worden volgens dezelfde procedure.

Artikel 7: publicatie

Alle deelnemers aanvaarden en stemmen ermee in dat, als ze winnen, Durasun het recht heeft om zijn/haar naam te vermelden op de sociale mediakanalen, website en andere mogelijke communicatiekanalen van Durasun. Daarnaast kan er ook een kort interview afgenomen worden met de winnaar van de prijs.

Alle deelnemers stemmen er ook mee in dat hun geplaatste foto’s gebruikt mogen worden door Durasun om te posten op hun sociale mediakanalen, website en andere mogelijke communicatiekanalen.

X